Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Qualitat total

HARINERA VILAFRANQUINA assumeix el concepte de QUALITAT en el sentit més ampli. La qualitat en el producte és imprescindible, la qualitat en el servei és necessària i la seguretat alimentària és, simplement, prioritària.

S´HAN DE PROTEGIR LES PERSONES CONSUMIDORES

LA QUALITAT ÉS CLAU

LA SEGURETAT TAMBÉ