Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Informació i publicitat sobre ajudes públiques

Mejora energetica
  • Beneficiario: HARINERA VILAFRANQUINA S.A.
  • Inversión total: 1.715.230 €
  • Importe de la ayuda: 450.959 €

Resolución del Consejo de Administración del IDAE de fecha 24/03/2015, publicada en BOE nº107 de 05/05/2015

HARINERA VILAFRANQUINA, SA ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica MILLORA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE PREPARACIÓ PER A LA NETEJA, NETEJA I TAMISAT A LES PLANTES D’ARÉVALO I ELS MONJOS a través de l’INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE), ajuda cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020. A la planta d’Arévalo (Àvila) el projecte ha consistit a introduir a la línia productiva ja existent (i, en particular, a la secció de neteja, tamisats i preparació per a la neteja) nous elements tecnològics destinats a produir de manera més eficient i eliminar qualsevol impuresa del producte final. A la planta situada a Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), el projecte ha consistit a incorporar una nova màquina de neteja d’alt rendiment i a modificar part dels transportadors existents.