Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Segó de blat

SEGÓ DE BLAT  PER A L’ALIMENTACIÓ ANIMAL

Subministrem aquest subproducte a les fàbriques de pinsos compostos amb destinació, bàsicament,  al consum porcí, avícola, boví, cunícola i equí. Es valora el seu alt contingut en fibra i proteïnes.

Segons les característiques, comercialitzem:
TERCERA: Major contingut en midons i menor contingut en fibra.
- SEGÓ ESPECIAL DE BLAT DUR FI: Ric  en proteïnes i amb menor contingut en fibra.
- SEGÓ DE BLAT FI.
Aquests dos últims en dues presentacions:  
   - GRANEL (en partícules soltes). Garanteix una màxima frescor del producte.  
   - GRANEL GRANULAT O EN PÈL·LETS: Millora les condicions microbiològiques del producte i, per tant, afavoreix la seva conservació, tot facilitant i rentabilitzant el seu transport..

Tercera


Segó fi


Segó granulat


Segó fulla