Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Sèmoles de blat dur

SEMOLINA · EXTRAFINA
FINA · MITJA · GRANULADA

Extensa gamma de productes, bàsicament diferenciats en funció de la seva granulometria. Un cop definida la granulometria i mitjançant la selecció adequada dels millors blats durs, elaborem sèmoles adaptades a qualsevol necessitat, amb relació al seu color, proteïna o a la qualitat del gluten.

SEMOLINA
Farina de blat dur amb una granulometria inferior a 250 m.
SÉMOLA SUPERIOR EXTRAFINA
De blat dur amb granulometria molt fina, més del 80% de sèmola entre 150 m i 335 m.
SÉMOLA SUPERIOR FINA
Sèmola de blat dur majoritàriament utilitzada en l’elaboració de pastes alimentàries, amb una granulometria de més del 80% de sèmola entre 180 m y 400 m.
SÈMOLA SUPERIOR MITJA
Sèmola de blat dur de granulometria ideal per a processos com l'elaboració de cuscús, amb granulometria compresa entre 300 m i 650 m.
SÈMOLA SUPERIOR GRANULADA

Sèmola superior molt gruixuda, també denominada “de cuina" o "de boca", utilitzada per al consum directe, amb granulometria entre 500 μ i 1000 μ. Les seves característiques físico-químiques compleixen les següents especificacions: Humitat: 14,5% màx. Proteïnes: 11,5% mín. Cendres: 0,9% màx.